Edukacja ekologiczna

Dlaczego warto segregować?

Zaśmiecone lasy i przydrożne rowy, rozrastające się składowiska odpadów, trujące dymy z palonych śmieci – wszyscy to znamy, nikt tego nie lubi. Nadszedł czas na zmiany! Nowy system gospodarowania odpadami to korzyść zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska.

Statystyka – jak było?

Dane statystyczne pokazują, że przeciętny Polak wytwarza obecnie rocznie ok. 355 kg, przy czym mieszkaniec terenów wiejskich ok. 240 kg, mieszkaniec małego miasta ok. 354 kg, a mieszkaniec dużego miasta ok. 397 kg. Zaledwie kilka lat temu, w 2005 r. ilość odpadów wytworzonych przez statystycznego Polaka wynosiła ok. 319 kg. 

Każdego roku w Polsce produkujemy średnio 12 milionów ton śmieci. Z tego zaledwie 11% trafia do recyklingu, a reszta zalega na wysypiskach.

Szacuje się, że 30% Polaków nigdy nie płaci za odbiór odpadów. Podrzuca je sąsiadom, pali w przydomowych piecach, ale większość śmieci trafia na dzikie wysypiska do lasów. Każdego roku pozbywamy się w nielegalny sposób aż 1/5 wszystkich odpadów, czyli około 2,5 milion ton. To prawie tyle, ile waży pięćset tysięcy słoni afrykańskich! Z samych tylko Lasów Państwowych rocznie usuwa się około 140 tysięcy m³ podrzuconych śmieci. To tyle, co transport załadowanych do pełna 1000 wagonów kolejowych! Każdego roku likwidacja nielegalnych wysypisk kosztuje Lasy Państwowe – a więc także nas, podatników – około 16 milionów złotych.

Segregacja i ponowne wykorzystanie odpadów

Odpady to cenny zasób. To, że coś trafia do kosza, wcale nie musi oznaczać, że nie może nam już więcej służyć. Wręcz przeciwnie: w ogromnej większości przypadków odpady można przerobić albo ponownie wykorzystać. Można też odzyskać z nich cenne surowce, których zapasy tak szybko się kurczą.

W tej ogromnej masie odpadów sporo jest takich, które można użyć powtórnie (m.in. szklane butelki), odzyskać z nich cenne surowce (choćby papier lub metale), bądź przetworzyć uzyskując nowe produkty (np. kompost z odpadów zielonych i innych tzw. bioodpadów). To jedna grupa odpadów, których ilość warto ograniczyć w całym „strumieniu” zmieszanych odpadów komunalnych.

Dodatkowo w odpadach komunalnych – nawet tych powstających w naszych gospodarstwach domowych – sporo jest odpadów, które zasługują na określenie niebezpieczne. To druga grupa, do której można zaliczyć chociażby baterie i akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, różne puszki i pojemniki po aerozolach bądź farbach i lakierach. Odpady te mogą powodować skażenie lub zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego, nawet jeżeli trafią wraz z innymi na składowisko „zwykłych” odpadów komunalnych. Pierwszą z wymienionych grup odpadów warto odzyskać przede wszystkim ze względów ekonomicznych, a drugą – wyłączyć z odpadów komunalnych ze względów środowiskowych.

Doświadczenia wielu krajów – które zdecydowanie wcześniej niż Polska podjęły działania ograniczające ilość powstających odpadów – wskazują, że najskuteczniejszymi metodami walki z zalewającą nas masą śmieci są przede wszystkim:

  • odpowiedzialne i przemyślane zakupy – należy kupować to, co potrzebne i w odpowiedniej ilości, unikając przy tym zbędnych opakowań, które i tak zaraz trzeba wyrzucić;

  • zastanowienie się przed wyrzuceniem czegokolwiek do kubła na śmieci – może to nie odpad, a surowiec wtórny lub rzecz, którą wykorzysta ktoś inny;

  • segregowanie odpadów i ich selektywne zbieranie „u źródła”, czyli w naszych domach i mieszkaniach.

Jak segregować odpady?

Sprawdź nowe zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoś problem z odpadami

Wypełnij formularz i zgłoś problem z odpadami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Copyrights © 2013 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego