Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory, ze względu na obecność w składzie chemicznym metali ciężkich, mogą stanowić znaczne zagrożenie zdrowotne i negatywnie wpłynąć na stan środowiska przyrodniczego. Podczas składowania baterii i akumulatorów na składowisku odpadów, wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi, ich powłoka z czasem koroduje powodując przedostanie się zawartości do wód gruntowych. Z wód gruntowych wymienione powyżej groźne metale ciężkie, mogą – poprzez tzw. łańcuch pokarmowy – przeniknąć do roślin, zwierząt oraz ludzi. Dlatego prawodawstwo polskie i europejskie klasyfikuje je jako odpady niebezpieczne i nakazuje ich selektywne zbieranie.

Od dnia 1 lipca 2013 baterie i akumulatory przyjmowane są bezpłatnie w PSZOK, który mieści się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie w każdy piątek w godzinach od 10.00 do 18.00.

Zebrane w ten sposób baterie i akumulatory trafią do odpowiednich firm, które zajmują się ich unieszkodliwianiem i odzyskiem zawartych w nich surowców wtórnych.

 Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, prowadzący punkt handlowy o powierzchni przekraczającej 25 m2, jest obowiązany do przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego, czyli klienta poprzez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie (zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach)

Jak segregować odpady?

Sprawdź nowe zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoś problem z odpadami

Wypełnij formularz i zgłoś problem z odpadami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Copyrights © 2013 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego