Pozostałe odpady

Zgodnie Uchwałą  Nr IV/21/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

 • Szkło, w tym odpady opakowaniowe

 • papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe;

 • tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe;

 • metale, w tym odpady opakowaniowe;

 • opakowania wielomateriałowe;

 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone

 • przeterminowane leki i chemikalia

 • zużyte baterie i akumulatory;

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;

 • odpady budowlane i rozbiórkowe;

 • zużyte opony od samochodów osobowych, rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej;

Ponadto, w systemie zbiórki objazdowej odbierane są:

 • zużyte baterie i akumulatory;

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;

 • zużyte opony (od samochodów osobowych, rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej);

Jeżeli nie wiesz, co zrobić z odpadem, którego nie ma na ww. liście, skontaktuj się z nami (możesz przesłać nam zdjęcie odpadu).

Jak segregować odpady?

Sprawdź nowe zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoś problem z odpadami

Wypełnij formularz i zgłoś problem z odpadami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Copyrights © 2013 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego