Przeterminowane leki

Większość leków przez długi czas zachowuje aktywność biologiczną (farmakologiczną), dlatego powinny być gromadzone selektywnie, a następnie unieszkodliwiane w spalarni odpadów medycznych. Ze względu na niebezpieczeństwo, jakie stwarza dla zdrowia i środowiska naturalnego niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami, leki zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Przeterminowane lub niewykorzystane leki powinny być oddawane do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach, skąd w bezpieczny sposób zostaną przetransportowane do utylizacji.

 PAMIĘTAJ! 

  • Nie wolno spalać leków w paleniskach domowych;

  • Nie wolno porzucić leków w lasach;

  • Nie wolno umieścić leków w jednym pojemniku wraz z innymi odpadami komunalnymi.

Możliwości pozwalające na właściwe zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, w postaci:

  • Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów PSZOK w Osnowie. Jest czynny od w każdy piątek w godzinach 10.00-18.00.

  • mobilnego punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych – odpady problemowe odbierane są przez Zakład Usług Miejskich specjalistycznym samochodem, zgodnie z przyjętym harmonogramem zbiórek objazdowych.

Od stycznia 2014 roku  Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego prowadzi bezpieczną zbiórkę przeterminowanych leków . W wyznaczonych punktach na terenie poszczególnych gmin ustawione są specjalne pojemniki, do których mieszkańcy mogą nieodpłatnie dostarczyć przeterminowane leki.

Bardzo dziękujemy Państwu za troskę o środowisko naturalne i zachęcamy do zbiórki przeterminowanych  lekarstw.

Lista punktów, która wyraziła chęć uczestnictwa w bezpłatnej zbiórce  przeterminowanych leków:

gmina Papowo Biskupie:

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim, Papowo Biskupie 25, nr tel. 56 676 81 21

„Karuzela” Punkt Apteczny w Papowie Biskupim, nr tel 56 676 97 57

gmina Kijewo Królewskie:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Chełmińska 7B, nr tel. 56 686 70 14

gmina Unisław:

„Remedium” Apteka w Unisławiu ul. Parkowa 17 A, nr tel. 56 686 60 10

Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Parkowa 16, nr. tel. 56 686 60 31

Apteka „Unisław” ul. Wiślana 18 A , nr tel. 56 686 60 28

gmina Chełmno:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Waldemar Gajewski, Dolne Wymiary 26, nr tel. 56 686 57 18

 

 

 

Jak segregować odpady?

Sprawdź nowe zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoś problem z odpadami

Wypełnij formularz i zgłoś problem z odpadami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Copyrights © 2013 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego