Świetlówki

Zużyte świetlówki to odpady niebezpieczne. Zawierają rtęć, która może przedostać się do organizmu człowieka wraz ze skażoną wodą, powietrzem lub pożywieniem.

Zgodnie z przepisami prawa powinny być zbierane selektywnie. Ponieważ rtęć uwalnia się ze stłuczonej świetlówki, należy dołożyć wszelkich starań, by dostarczyć ją w stanie nieuszkodzonym do punktu zbierania.

Zużyte świetlówki można bezpłatnie oddać do PSZOK w Osnowie.

Świetlówki zbierane są również w punktach handlowo- usługowych.

Jak segregować odpady?

Sprawdź nowe zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoś problem z odpadami

Wypełnij formularz i zgłoś problem z odpadami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Copyrights © 2013 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego