Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podobnie jak baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera szkodliwe substancje, które mogą stanowić znaczne zagrożenie zdrowotnie i negatywnie wpłynąć na stan środowiska przyrodniczego. Dlatego prawodawstwo polskie i europejskie klasyfikuje się je jako odpady niebezpieczne i nakazuje ich selektywne zbieranie.

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli np. przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty, zasilane na prąd lub na baterie/akumulatory.

PAMIĘTAJ!

  • Nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie  z innymi odpadami w tym samym pojemniku;

  • Nie porzucaj zużytego sprzętu w lesie;

  • Nie demontuj sprzętu samodzielnie, ponieważ zawiera wiele substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska;

  • Sklepy i punkty handlowe mają obowiązek przyjąć bezpłatnie stary sprzęt przy zakupie nowego tego samego rodzaju, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Oznacza to, że np. starą pralką można oddać  w sklepie, w którym kupujemy nową.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w następujący sposób:

1. podczas objazdowej zbiórki odpadów komunalnych:

– odbiór 2 razy w roku według harmonogramu zbiórek objazdowych

Odpady powinny być gromadzone w wyznaczonych miejscach i terminie zbiórki.

2. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Osnowie

Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Osnowie działa:

w każdy piątek-  godz. 10.00 – 18.00

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, a prowadzący punkt serwisowy zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Jak segregować odpady?

Sprawdź nowe zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoś problem z odpadami

Wypełnij formularz i zgłoś problem z odpadami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Copyrights © 2013 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego