Założenia segregacji

Założenia Segregacji

Powszechna segregacja i selektywna zbiórka odpadów jest jednym z podstawowych założeń nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który funkcjonuje od 1 lipca 2013 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) nakłada na m.in. na Związki Komunalne obowiązek wdrożenia selektywnej zbiórki co najmniej następujących rodzajów odpadów:

 • papier, 

 • metal, 

 • tworzywa sztuczne,

 • szkło,

 • opakowania wielomateriałowe,

 • odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji), 

 • przeterminowane leki,

 • chemikalia,

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe,

 • zużyte opony, 

 • odpady zielone.

Dla wielu mieszkańców Związku Komunalnego segregacja odpadów nie jest czymś nowym. Od lat w wielu naszych gospodarstwach domowych czymś oczywistym i naturalnym jest zbieranie odrębnie papieru i tektury, osobno odpadów z tworzyw sztucznych, a osobno np. butelek szklanych, a także kompostowanie lub oddawanie w brązowych workach skoszonej trawy i innych odpadów z pielęgnacji przydomowego ogrodu. O tym, że coraz więcej z nas rozumie potrzebę segregacji przekonuje wzrastająca w tym roku ilość odpadów, jakie z z poszczególnych gmin Powiatu Chełmińskiego nie trafiają na bezpośrednio składowisko, ale do instalacji przetwarzającej wyselekcjonowane odpady i dalej do zakładów wykorzystujących surowce wtórne. Wielu mieszkańców nie trzeba więc zachęcać do segregacji odpadów. Dla nich przedstawione poniżej zasady selektywnej zbiórki odpadów będą więc raczej przypomnieniem, pozwolą utwierdzić się, że ich postępowanie z odpadami jest właściwe. Pozostałych mieszkańców, wciąż do selektywnej zbiórki nieprzekonanych, zachęcamy do uważnej lektury poniższych porad i… do rozpoczęcia segregacji odpadów. Naprawdę warto, zwłaszcza, że w nowym systemie gospodarowania odpadami, selektywne zbieranie i oddawanie odpadów będzie miało proste przełożenie na wysokość opłaty, jaką przyjdzie nam zapłacić za odbiór i zagospodarowanie odpadów!

Wysegregowane odpady można zbierać (lub oddawać):

 • w różnokolorowych workach, które są odbierane bezpośrednio z nieruchomości,

 • w różnokolorowych pojemnikach, np. typu dzwon, ustawionych na osiedlach lub w ogólnodostępnych punktach gmin,

 • Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Osnowie,

 • w ramach objazdowej zbiórki odpadów problemowych.

Warto pamiętać o tym by:

 • zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do worka,

 • wyrzucać butelki bez nakrętek i korków,

 • wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczy się zużycie plastikowych torebek a przynosząc do domu torby foliowe, warto wykorzystać je, np. jako worek na śmieci,

 • zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu),

 • do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.

Jak segregować odpady?

Sprawdź nowe zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoś problem z odpadami

Wypełnij formularz i zgłoś problem z odpadami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Copyrights © 2013 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego