Uchwały

Uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi podjęte w 2018 roku:

Regulamin utrzymania czystości  i porządku  na terenie Związku Komunalnego uchwała nr XXII/68/2018

Uchwała nr XXII/69/2018 szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

 

Uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi podjęte w 2017 roku:

Uchwała nr XIX/60/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017

Uchwała nr XIX 61/2017 zmieniająca uchwałę dotyczącą  wzoru deklaracji

Uchwały dot. gospodarowania odpadami podjęte w 2016 roku

 1.  Uchwała nr XII/45/2016 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału obszaru Związku pobierz

Podjęte Uchwały w 2015 roku

 1.  Uchwała Nr III/11/2015 – w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości    na których nie zamieszkują mieszkańcy – pobierz
 2.  Uchwała Nr III/12/2015 w sprawie wyboru metody – pobierz
 3.  Uchwała Nr III/13/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierz
 4.  Uchwała Nr III/14/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierz
 • Wzór deklaracji dla nieruchomości zamieszkałej – do pobrania
 • Wzór deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałej – do pobrania

5. Uchwała Nr III/15/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami –pobierz

6. Uchwała Nr III/16/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę – pobierz

7.  Uchwała Nr III/17/2015 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego – pobierz

8. Uchwała  Nr IV/18/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy –pobierz

9. Uchwała nr IV/19/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji – pobierz

10. Uchwała nr IV/20/2015 w sprawie ustalenia ryczałtowej składki za gospodarowanie odpadami za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości rekreacyjno-letniskowej – pobierz

11. Uchwała nr IV/21/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  – pobierz

12. Uchwała nr IV/22/2015 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie ZKGPCH – pobierz

13. Uchwała nr VII/29/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłaty – pobierz

14. Uchwała nr VIII/30/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie ZKGPCH – zmiana-regulaminu

 

_________________________________________________________________________________________

Uchwały podjęte w 2013 i 2014 roku

 1. Uchwała nr VI/24/2013 – zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz

 2. Uchwała nr VI/23/2013 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności pobierz

 3. Uchwała nr III/17/2013 – w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego – pobierz

 4. Uchwała nr III/16/2013 – w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierz

 5. Uchwała nr III/15/2013 – w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności – pobierz

 6. Uchwała nr III/13/2013 – w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierz

 7. Uchwała nr III/12/2013 – w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierz

 8. Uchwała nr III/11/2013 – w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – pobierz

 9. Uchwała nr XI/36/2014 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności uchwała XI 36

Jak segregować odpady?

Sprawdź nowe zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoś problem z odpadami

Wypełnij formularz i zgłoś problem z odpadami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Copyrights © 2013 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego