Opłaty

Zgodnie z przyjętą uchwałą, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą do dnia 31.12.2015r:

 1. Dla zabudowy jednolokalowej:

 1. w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wysokość miesięcznej opłaty wynosi:

           20 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego

           33 zł – od gospodarstwa domowego składającego się z dwóch lub więcej osób

 1. w przypadku gdy zbiórka odpadów nie będzie prowadzona w sposób selektywny:

           30 zł od gospodarstwa jednoosobowego

           50 zł od gospodarstwa składającego się z dwóch i więcej osób

2. Dla zabudowy wielolokalowej, składającej się z co najmniej czterech lokali:

a) 9,00 zł – od osoby w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

b) 15,00 zł – od osoby w przypadku gdy zbiórka odpadów nie będzie prowadzona w sposób selektywny.

W przypadku zabudowy składającej się z co najmniej czterech lokali, deklarację w imieniu wszystkich mieszkańców składa zarządca nieruchomości.

 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Wielkość pojemnika

Stawka opłaty za jednokrotne opróżnienie pojemnika

Zbierane w sposób selektywny

Zbierane nie selektywnie

60 l

5,00

8,00

110/120 l

9,00

15,00

240 l

18,00

28,00

1 100 l

75,00

120,00

7 m3

416,00

678,00

Zgodnie z przyjętą uchwałą, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą od dnia 01.01.2016r:

 1. Dla zabudowy jednolokalowej:

 1. w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wysokość miesięcznej opłaty wynosi:

              22 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego

              36 zł – od gospodarstwa domowego składającego się z dwóch lub więcej osób

 1. w przypadku gdy zbiórka odpadów nie będzie prowadzona w sposób selektywny:

             33 zł od gospodarstwa jednoosobowego

             55 zł od gospodarstwa składającego się z dwóch i więcej osób

2. Dla zabudowy wielolokalowej, składającej się z co najmniej czterech lokali:

      a) 10,00 zł – od osoby w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

      b) 17,00 zł – od osoby w przypadku gdy zbiórka odpadów nie będzie prowadzona w sposób selektywny.

W przypadku zabudowy składającej się z co najmniej czterech lokali, deklarację w imieniu wszystkich mieszkańców składa zarządca nieruchomości.

 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Wielkość pojemnika

Stawka opłaty za jednokrotne opróżnienie pojemnika

Zbierane w sposób selektywny

Zbierane nie selektywnie

60 l

6,00

10,00

110/120 l

10,00

17,00

240 l

20,00

31,00

1 100 l

82,00

132,00

7 m3

455,00

746,00

 

Zgodnie z przyjętą uchwałą nr XIX/60/2017, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą od dnia 01.10.2017r:

 1. Dla zabudowy jednolokalowej:

 1. w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wysokość miesięcznej opłaty wynosi:

              24 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego

              39 zł – od gospodarstwa domowego składającego się z dwóch lub więcej osób

 1. w przypadku gdy zbiórka odpadów nie będzie prowadzona w sposób selektywny:

             36 zł od gospodarstwa jednoosobowego

             60 zł od gospodarstwa składającego się z dwóch i więcej osób

2. Dla zabudowy wielolokalowej, składającej się z co najmniej czterech lokali:

      a) 11,00 zł – od osoby w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

      b) 19,00 zł – od osoby w przypadku gdy zbiórka odpadów nie będzie prowadzona w sposób selektywny.

W przypadku zabudowy składającej się z co najmniej czterech lokali, deklarację w imieniu wszystkich mieszkańców składa zarządca nieruchomości.

 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Wielkość pojemnika

Stawka opłaty za jednokrotne opróżnienie pojemnika

Zbierane w sposób selektywny

Zbierane nie selektywnie

60 l

7,00

11,00

110/120 l

11,00

19,00

240 l

22,00

34,00

1 100 l

90,00

145,00

7 m3

500,00

820,00

 

Zgodnie z przyjętą uchwałą nr XXVI/78/2018, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą od dnia 01.01.2019r:

 1. Dla zabudowy jednolokalowej:

 1. w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wysokość miesięcznej opłaty wynosi:

              25 zł – od gospodarstwa domowego jednoosobowego

              39,00 zł – od gospodarstwa domowego, składajacego się z dwóch osób

              48 zł – od gospodarstwa domowego składającego się ztrzech lub więcej osób

 1. w przypadku gdy zbiórka odpadów nie będzie prowadzona w sposób selektywny:

             43 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego

             67 zł od gospodarstwa domowego składającego się z dwóch osób

             75,00 zł od gospodarstwa domowego, składajacego się z trzech lub więcej osób

2. Dla zabudowy wielolokalowej, składającej się z co najmniej czterech lokali:

      a) 13,00 zł – od osoby w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

    b) 22,00 zł – od osoby w przypadku gdy zbiórka odpadów nie będzie prowadzona w sposób selektywny.

W przypadku zabudowy składającej się z co najmniej czterech lokali, deklarację w imieniu wszystkich mieszkańców składa zarządca nieruchomości.

 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Wielkość pojemnika

Stawka opłaty za jednokrotne opróżnienie pojemnika

Zbierane w sposób selektywny

Zbierane nie selektywnie

60 l

9,00

13,00

110/120 l

13,00

22,00

240 l

25,00

39,00

1 100 l

102,00

164,00

7 m3

570,00

935,00

Jak segregować odpady?

Sprawdź nowe zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoś problem z odpadami

Wypełnij formularz i zgłoś problem z odpadami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Copyrights © 2013 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego