Zmiany od 1 lipca 2013

Dlaczego zmieniono ustawę ?

Od dnia 1 lipca 2013 r. na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina obejmie nowym systemem gospodarki odpadami wszystkich właścicieli nieruchomości(właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych) i będzie pełniła nadzór nad prawidłowością jego funkcjonowania. Od II półrocza 2013 roku to Związek Komunalny odpowiada za odbiór odpadów komunalnych, we współpracy z wyłonioną w przetargu firmą wywożącymi odpady. Wyłoniona w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów wraz z prowadzeniem PSZOK jest Zakład Usług Miejskich z siedzibą przy ul. Przemysłowa 8 w Chełmnie.

Co oznacza to dla przeciętnego mieszkańca?

  1. będzie wolny od wszelkich umów, które do tej pory musiał podpisywać z przedsiębiorcą odbierającym jego śmieci. Teraz zrobi to za niego gmina. 

  2. Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z wyznaczoną w drodze uchwały stawką. W zamian za to gmina wybierze przedsiębiorcę, który opróżni każdemu pojemnik na odpady, a jego zawartość wywiezie i zagospodaruje zgodnie z wymogami jakie nakłada ustawa. 

  3. Jeśli mieszkaniec będzie prawidłowo segregował odpady – to zapłaci niższą stawkę. 

 

Jak segregować odpady?

Sprawdź nowe zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoś problem z odpadami

Wypełnij formularz i zgłoś problem z odpadami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Copyrights © 2013 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego