O nas

1 lipca br. weszła w życie ustawa zmieniająca Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza szereg znaczących zmian w dotychczasowym sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, wzorowany na rozwiązaniach stosowanych dotychczas w innych krajach Unii Europejskiej, zakłada, że to gminy przejmują odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W celu realizacji tak ważnego zadania samorządy regionu chełmińskiego powołały Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego. Uczestnikami Związku są:

  • gmina Chełmno,
  • gmina Lisewo (uczestnik Związku do 31.12.2016r.),
  • gmina Kijewo Królewskie,
  • gmina Papowo Biskupie,
  • gmina Stolno,
  • gmina Unisław.

Podstawowymi organami Związku Komunalnego są: Zgromadzenie Związku, Zarząd Związku oraz Komisja Rewizyjna.

Statut Związku został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 18 grudnia 2012, poz. 3680., zmiana opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa-Kujawsko-Pomorskiego 28 czerwca 2017r, poz. 2611.

statut Statut związku

statut 2017

Jak segregować odpady?

Sprawdź nowe zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoś problem z odpadami

Wypełnij formularz i zgłoś problem z odpadami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Copyrights © 2013 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego