Organy Związku

Zarząd Związku w składzie:

1. Marcin Płoszyński – Przewodniczący Zarządu Związku (Kierownik Biura Związku)
2. Bożena Rysiewska – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
3. Halina Kołodziejek – Członek Zarządu Związku

 

Walne Zgromadzenie Związku w składzie:

1. Krzysztof Wypij – Przewodniczący Zgromadzenia
2. Jerzy Rabeszko – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

Członkowie:

3. Andrzej Zieliński
4. Mieczysław Misiaczek
5. Jakub Danielewicz
6. Jarosław Szczeciak
7. Halina Kołodziejek
8. Bożena Rysiewska
9. Mieczysław Urbański
10. Rafał Jeziorny

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Mieczysław Misiaszek – Przewodniczący Komisji,
2. Andrzej Zieliński – Członek Komisji,
3. Jakub Danielewicz – Członek Komisji.

Jak segregować odpady?

Sprawdź nowe zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoś problem z odpadami

Wypełnij formularz i zgłoś problem z odpadami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Copyrights © 2013 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego