PSZOK

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i gdzie się znajduje?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy z terenu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie.

 PSZOK na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowiejest czynny:

w każdy piątek w godzinach od 10.00 do 18.00

Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?

W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności zaś:

 1. papier i tektura,

 2. tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe;

 3. szkło

 4. odpady komunalne ulegające biodegradacji (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);

 5. odpady wielkogabarytowe;

 6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 7. drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale;

 8. zużyte baterie i akumulatory;

 9. przeterminowane leki; chemikalia

 10. zużyte opony z samochodów osobowych

 11. gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe

 PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Ilości odpadów problemowych jakie mieszkańcy Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego będą mogli dostarczać w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do PSZOK oraz zbiórek objazdowych określone są w Uchwale Nr III/16/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

statut Uchwała nr III/16/2015 

 

 

Jak segregować odpady?

Sprawdź nowe zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoś problem z odpadami

Wypełnij formularz i zgłoś problem z odpadami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Copyrights © 2013 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego